Klarspråk

Klarspråk er en tilnærming til kommunikasjon som:
- Setter leseren først
- Fokuserer på handling
- Sparer tid og penger
- Gjør dokumenter mer etterrettelige og gjennomskinnelige
- Fører til en bedre opplevelse for mottakeren

Å skrive er som å omgås andre.
Tenk på mottakeren.
Skriv klart.


Hvorfor?

Fordi klart språk fremmer demokratiet og rettssikkerheten.
Fordi klart språk sparer tid og penger.
Fordi klart språk skaper tillit.

Hvordan?
Tenk over hvem du skriver for.
Finn ut hva du vil at mottakeren skal vite eller gjøre.
Følg disse skriverådene:

Innhold
Kom raskt til saken. Skriv det viktigste først.
Skriv kort. Da sparer du plass, og mottakeren sparer tid.
Ta bare med det som er relevant for mottakeren.
Velg en passe personlig tone.

Avsnitt
Lag en tydelig struktur og del teksten inn i avsnitt.
Lag overskrifter som passer til innholdet i avsnittene.

Ord
Bruk heller korte ord enn lange.
Forklar vanskelige ord.
Ikke bruk vage og upresise ord.

Setninger
Begrens bruken av passiv informasjon. Fortell hvem som gjør hva.
Bruk heller verb enn substantivuttrykk. Skriv heller «endre» enn «foreta endringer».
Del opp lange setninger.
Sørg for god logisk sammenheng mellom setningene.

Tegnsetting og rettskrivning
Pass på tegnsettingen. Riktig tegnsetting gjør teksten ryddig og lett å lese.
Ikke stol på stavekontrollen. Les korrektur eller be en kollega om å gjøre det.
Bruk ordbøker!

Lykke til - og har du spørsmål så ta kontakt!