Ord/uttrykk

Service designer: Service design handler om å se på den helhetlige brukeropplevelsen.
Interaksjonsdesigner: Interaksjonsdesign handler om samspillet mellom menneske og maskin. En interaksjonsdesigner tegner skisser og strukturerer kunnskap om hvordan mennesker leter etter, oppfatter og finner informasjon. 
Tjenestedesignere: fokuserer på brukerene. De skaper gode opplevelser og tjenester for deg og meg.

Fullstack:
Frontend-utvikler:
Backend-utvikler

Integrasjonsressurs
Løsningsarkitekt

UX designer
UX:brukeropplevelse.

Software Developer

Mediegrafiker: En mediegrafiker jobber med visuell kommunikasjon, og skal sørge for at budskapet treffer og er lett forståelig for mottakeren.

Bruker grensesnitt (user interface): Et brukergrensesnitt er "grenseflaten" mellom et program og brukeren av programmet.
C#
Agil utvikling
Algoritme: er en presis og stegvis beskrivelse av en problemløsning.
ASP.NET
HTML: (Hyper Text Markup Language, hypertekstmarkeringsspråk) er et språk for formatering av nettsider som kan vises i en nettleser.
CSS: Cascading Style Sheets (CSS, gjennomgående stilark) er et språk som brukes til å definere utseende på filer skrevet i HTML eller XML.
Java: Java er et objektorientert programmeringsspråk. 
JavaScript: JavaScript er et objektorientert skriptingspråk. Det er ikke en "lightversjon" av Java. Brukes i hovedsak for å programmere dynamikk på websider og kan lese og skrive HTML elementer.

EPiServer: Én plattform for innhold, markedsføring og e-handel.
CMS: er en forkortelse for «Content Management System» og er et system som lar deg opprette og redigere innhold på nettsider, intranett og nettbutikker. På norsk omtales CMS som publiseringsløsning, publiseringssystem, innholdshåndteringssystem eller innholdsforvaltningssystem.