Universell utforming

Ikke hørt om Universell utforming? Da bør du lese dette!
Universell utforming betyr en enklere digital hverdag for alle. Dette er i første omgang et krav for å sikre at alle har lik tilgang på nødvendig informasjon til offisielle nettsier etter kravene i forskriften for nye nettløsninger anskaffet etter 1. juli 2014.

Men i 2021 vil kravene gjelde for alle nettløsninger, derfor et dette et viktig tema å forholde seg til når man skal utvikle nye nettsider.

 

BlåBokstaver kan universell utforming

For å lykkes med gode løsninger som alle kan bruke, må universell utforming være en selvsagt del av alle utviklingsløp, enten det handler om redesign eller nye løsninger. For å få til noe som er brukervennlig må du lage løsninger etter brukernes behov.

Områder innen design og universell utforming som er viktige:

Bruk av farge: Ikke bruk presentasjon som bygger utelukkende på farge.

Kontrast: Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er minst 4,5:1.

Endring av tekststørrelse: Tekst kan bli endret til 200% størrelse uten tap av innhold eller funksjon.

Flere måter: Tilby brukeren flere måter å navigere på.

Synlig fokus: Sørg for at alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.

Konsekvent navigering: Navigasjonslinker som gjentas på flere sider skal ha en konsekvent rekkefølge.

Konsekvent identifikasjon: Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider er utformet likt.

Identifikasjon av feil: For feil som oppdages automatisk må du vise hvor feilen har oppstått og gi en tekstbeskrivelse av feilen.

Ledetekster eller instruksjone: Det vises ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut.

Involver gjerne brukerne underveis i prosessen. Husk også å brukerteste med funksjonshemmede.

 

Drifte selv eller outsource?

Et nettsted blir aldri ferdig. På samme måte vil universell utforming være en del av videreutviklingen som en måte å tenke på og en metode å jobbe etter. Rutinene og prosessene som du bygger opp underveis, bør være en naturlig del av videre drift.

Det er fornuftig å bygge den interne kompetansen, slik at nivået på universell utforming vedlikeholdes, og gjerne forbedres over tid. Men tjensten kan også kjøpes slik at du er sikker på at universell utforming blir ivaretatt.

Har du spørsmål vedr. universell utforming, så ta gjerne kontakt!